1. REKLAMACJA TOWARU

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją. Aby złożyć reklamację zakupionego towaru, należy wypełnić i przesłać razem z reklamowanym towarem formularz reklamacyjny:

FORMULARZ REKLAMACYJNY DO WYDRUKU I WYPEŁNIENIA

FORMULARZ REKLAMACYJNY DO WYPEŁNIENIA NA KOMPUTERZE I DO WYDRUKU

adres do wysyłki wypełnionego formularza wraz z reklamowanym towarem:

ZMORASHOP Martyna Małczak
Św. Wincentego 19
50-252 Wrocław

z dopiskiem "Reklamacja"

Wewnątrz przesyłki prosimy o konieczne dołączenie:

 • dowodu zakupu
 • w przypadku zwrotu: numeru konta bankowego
 • wydrukowanego i wypełnionego formularza reklamacyjnego

WAŻNE:

- Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do nas za pobraniem

- Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku niemożliwości zrealizowania reklamacji bądź wydłużenia czasu jej rozpatrzenia informujemy o tym klienta

- Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z Ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)

2. WYMIANA TOWARU

Konsument również ma prawo wymienić dany produkt na inny model. W tym celu Konsument powinien w ciągu 14 dni od otrzymania towaru odesłać zakupiony towar.

Towar podlega wymianie pod warunkiem, że:

 • posiada nie zerwane oznaczenia producenta,
 • posiada oryginalne opakowanie
 • nie nosi żadnych śladów użytkowania,
 • znajduje się w stanie niezmienionym.

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego z zaznaczona opcją "Wymiana towaru na inny":

FORMULARZ REKLAMACYJNY DO WYDRUKU I WYPEŁNIENIA

FORMULARZ REKLAMACYJNY DO WYPEŁNIENIA NA KOMPUTERZE I DO WYDRUKU

adres do wysyłki wypełnionego formularza wraz z towarem do wymiany:

ZMORASHOP Martyna Małczak
Św. Wincentego 19
50-252 Wrocław

z dopiskiem "Wymiana"

Wewnątrz przesyłki prosimy o konieczne dołączenie:

 • dowodu zakupu
 • wydrukowanego i wypełnionego formularza reklamacyjnego
WAŻNE: Jeśli wymiana odbywa się na Twoją prośbę, ponieważ popełniłeś błąd przy wyborze odpowiedniego koloru lub modelu - wtedy prosimy o dołączenie kwoty 10zł w paczce odsyłanej do naszego sklepu. Przyśpieszy to znaczenie wymianę towaru.

3. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)


Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • pisemnie na adres Św. Wincentego 19, 50-252 Wrocław
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dorfon@dorfon.pl

FORMULARZE ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA:


Zwracany towar należy odesłać na adres:

ZMORASHOP Martyna Małczak
Św. Wincentego 19
50-252 Wrocław

z dopiskiem "Zwrot"

Wewnątrz przesyłki prosimy o konieczne dołączenie:

 • dowodu zakupu
 • numer konta bankowego do przelewu zwrotnego

WAŻNE:

- Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych odsyłanych do nas za pobraniem

- Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni

- Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie  niezmienionym.

- Sprzedający dokona zwrotu płatności za zwrócony towar po uprzednim sprawdzeniu jego stanu wizualnego w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

kontakt.png

tel: 791 666 237

e-mail: zmorashop@gmail.com